sobota, 20 lutego 2016

Kolory reklamy i marketingu - PINK

Kolory w reklamach i marketingu, obok hasła reklamowego, czy kompozycji graficznej są podstawowym elementem, który rzutuje na ostateczny odbiór reklamy.

Przykładem jest tytułowe hasło "PINK", które może być kojarzone w zależności od kontekstu, przedstawione różnymi krojami pisma, ale właściwie dobranym kolorem powinien być raczej kolor różowy.


picture by: © agencja reklamy Arek

Jaki kolor wybrać do wykonania własnej, możliwie najbardziej skutecznej reklamy, ogłoszenia, prezentacji ?

Jakie są najlepsze kolory reklamy i marketingu ?

Można próbować znaleźć właściwą odpowiedź, lecz możliwe jest to tylko dzięki podstawowej wiedzy dotyczącej określonych reguł.

Kolory, lub barwy jako podstawowe bodźce, mają ogromny wpływ na wszelkie nasze działania.

Choć kolor i barwa to nie to samo.
Terminy te w języku potocznym są stosowane wymiennie, a także rozumiane tak samo, jednak wystarczy zapamiętać,
że barwa jest pochodną koloru.

Graficy, drukarze, fotografowie i inni specjaliści posiadają bogatszą wiedzę na temat kolorów, niż laik.

Często więc, wszystkim stronom trudno jest porozumieć się w jednoznacznym opisie tego zróznicowanego świata fal widzialnych.

Stosowane nazewnictwo, terminologia, a nawet postrzeganie bywają interpretowane w sposób odmienny.

Powstają więc nieporozumienia w określeniu koloru i jego barwy.

Przedmiot może zostać opisany, jako posiadający odcień niebieskiego przez jedną osobę, a posiadający odcień zielonego przez inną osobę.

Używa się czasem stwierdzenia: " nie znasz się na kolorach ", a więc wnioskiem jest, że określenie koloru opiera się na wiedzy.

"Kolor istnieje w głowie, barwa natomiast jest obiektywnym wyrazem ludzkiej percepcji koloru na wszelkich nośnikach - papier, fotografia, obraz itd."


Picture by Pezibear on Pixabay CC0

Należy zauważyć, że mamy do czynienia z dwoma systemami widzenia kolorów.

Jednym jest system addytywny polegający na mieszaniu kolorów podstawowych Red - Green - Blue emitowanych przez np. monitory.

W tym przypadku biel powstaje ze zmieszania świateł R - G - B z jednakową jasnością, a czerń z braku emisji.

Drugim systemem jest mechanizm mieszania kolorów światła odbitego, czyli zjawisko syntezy subtraktywnej.

Polega to na tym, że światło widzialne odbija się od np. farby drukarskiej i następnie dociera do naszego oka i mózgu.

W zależności rodzaju farby czy materiału, zostaje pochłonięte w różnym stopniu, a do nas tylko określony zakres fali widzialnej, powodując właściwe wrażenie.

W tym modelu przyjmuje się trzy podstawowe kolory: Magenta - Cyan - Yellow , a w przypadku urządzeń drukujących dodatkowo - Key colour czyli blacK.

Tak więc sprowadzenie do wspólnego mianownika tych dwóch systemów, z samego założenia jest niemożliwe.

Złożoność zagadnienia pogłębia się jeśli rozpatruje się odcienie, nasycenie, walory, transparentność lub połysk.

Upraszczając możemy przyjąć, że kolory według odcieni to:

- Czerń
- Biel
- Róż
- Czerwień
- Pomarańcz
- Brąz
- Żółty
- Szary
- Zieleń
- Błękit
- Fiolet

Wikipedia podaje pełną listę kolorów alfabetycznie: https://goo.gl/QztPco

Samo zapoznanie się z nazwami, zapamiętanie i odniesienie ich do właściwego wzorca, przyprawia o zawrót głowy.

Kolor odgrywa kluczową rolę w odniesieniu do funkcjonowania, prezentacji i promocji firm, oraz ich produktów.

Należy wyodrębnić dwa odmienne zagadnienia: design kolorystyczny firmy często bywa różny od kolorystyki oferowanego produktu.

Istotnym jest jednak, aby przy użyciu jednego koloru, a nawet gamy kolorów,
utrzymywać jednak jedną spójną koncepcję kolorystyczną.

Bardzo istotnym czynnikiem w komunikacji międzyludzkiej jest psychologia koloru.

Trzeba pamiętać, że oddziaływanie kolorów na odbiorcę jest uwarunkowane kilkoma czynnikami.
Są to między innymi:

- płeć
- wiek
- wykształcenie
- kultura
- środowisko

Musimy zdawać sobie też sprawę z tego, że to co się podoba nam, nie musi się podobać innym.

Zatem należy obserwować i analizować istniejące już przykłady i korzystać z opinii innych.

Bardzo ogólnikowo można stwierdzić, że zastosowanie każdego koloru wywodzi się z jakiejś tradycji,
ma jakieś pierwotne źródło.

Tak jest z kolorem białym, który w naszej kulturze kojarzy się z niewinnością i czystością,
a w Japonii, Chinach i krajach arabskich z żałobą i nieszczęściem.

W kulturze europejskiej kolory podświadomie są postrzegane przez pryzmat oznakowań informacyjnych:

- żółty jest kolorem ostrzegawczym ( uwaga ! ),

kolor ten wywołuje wrażenie sprawności, szybkiej
i zarazem bezpiecznej obsługi.
Stosują go firmy takie jak: McDonald’s, Ikea czy Shell

- czerwony jest kolorem niebezpieczeństwa ( baczność ! ),

kolor ten nakłania do reakcji i przyspiesza ją ponoć o 12%.
Stosują go firmy takie jak: Coca-Cola, Colgate, czy H&M.

- zielony jest kolorem traktującym o bezpieczeństwie ( droga wolna ),

jest to kolor natury, ekologii, wzrostu i bezpieczeństwa.
Stosują go często banki i firmy takie jak np.: BP, Greenpeace.

- niebieski jest kolorem informacyjnym ( droga prosto ),

świadczy on o stabilności, wiarygodności i stabilności.
Stosują go firmy takie jak: PKO Bank Polski, Adidas, Volkswagen, Nokia.

- czarny jest kolorem opisowym ( tekstowym, rysunkowym ),

jako samodzielny dominujący kolor stosowany jest rzadko,
gdyż może powodować uczucie przygnębienia.
Natomiast logo w kolorze czarnym to prestiż, tajemniczość, moc i elegancja.
Przykładem mogą być Electronic Arts, Sony, Nike, Puma, czy Nike.

- biały jest kolorem porządkującym ( pasy drogowe ),

jest on stosowany bardzo często jako główny odnośnik podkreślający.
Białe logo można zastosować tylko na kolorowej apli, lub w outlinie.

Posiadając wiedzę, na temat oddziaływania koloru na człowieka,
można świadomie i pewnie kształtować wizerunek firmy,
oraz odpowiednio eksponować swoje produkty.

Co powiecie na różową kampanię ?
Przykład to spot reklamowy dla marki FIAT.


( by: Advertising Agency: Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Amsterdam, Netherlands )

Kolory potrafią jednoczyć ludzi, nawet jeśli są trochę frywolne - zapraszamy do zabawy Projektujemy Grafikę Reklamową

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz