wtorek, 12 stycznia 2016

Strategia budowania marki.

Strategia budowania marki to po prostu przemyślana koncepcja na zapewnienie własnego bezpieczeństwa.

Tak górnolotnie nazwane działanie nie jest niczym nadzwyczajnym w życiu codziennym.
Każdy człowiek dzień po dniu buduje swój wizerunek, na potrzeby własne i społeczności, wśród której egzystuje.

Wielu inteligentnych ludzi pracuje nad swoją osobowością, zdobywa wiedzę, nawiązuje kontakty.
Dzięki temu można reprezentować sobą szerokie spektrum zalet.

Najbardziej ekonomiczne jest świadome kształtowanie, dzięki planowaniu i kontroli.

Podobne mechanizmy dotyczą relacji biznesowych, lub rozwoju firmy.

Całkiem niedawno, bo zaledwie 30 lat temu, mało który przedsiębiorca myślał o biznesie przez pryzmat budowania marki.

Ćwierć wieku temu wystarczył pomysł i zapał, żeby nawet bez specjalnych środków zrobić dobry biznes, prowadzić dobrze prosperującą firmę.

Nowe horyzonty, swoboda, różnorodność i dynamiczny rozwój kraju stworzyły warunki skrajnie odmienne od nakazowo-rozdzielczej rzeczywistości gospodarki sowieckiej.

Obecnie żyjemy i działamy w tak ciekawych czasach, że przeciętnemu człowiekowi trudno się odnaleźć, a również dla firmy nie jest to ułatwieniem.


W dzisiejszych czasach szczególne piętno na relacjach biznesowych odciskają zjawiska takie jak:

-konkurencja
-globalizacja
-cyfryzacja

Każda firma, aby utrzymać się na rynku musi spełniać coraz więcej warunków.

Poza specyficznymi dla każdej dziedziny zadaniami, którym należy sprostać - jeden element dzieli wspólny mianownik.

Jest to strategia marki.

MARKA

Markę firmy tworzy łącznie, cały związany ze sobą zespół czynników, takich jak:

logo, nazwa, slogan reklamowy, produkt, obsługa, marketing, reklama itd.

Markę tworzą też wszystkie relacje z odbiorcą, takie jak ich sądy, opinie i zachowania.

STRATEGIA

Założeniem strategii firmy powinno być utrzymanie dotychczasowych klientów, oraz zdobywanie nowych.

Można przyjąć, że zaniechanie systematycznego doskonalenia powoduje regres firmy i w konsekwencji jej upadek.

Nie wystarczy więc zadbać o zapełnienie magazynu, wysłać parę grzecznościowych e-maili, lub kartek świątecznych.

Jest duże prawdopodobieństwo, że konkurencja będzie bardziej aktywna, warunki działalności ulegną zmianie itp.

Wówczas część stałych klientów zostanie utracona, nadrobienie strat będzie niemożliwe, lub bardzo kosztowne.

Zdobycie nowych potencjalnych klientów wymaga również olbrzymich nakładów, więc tym bardziej trzeba dbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu.

Strategia marki określa całokształt firmy, określa jaka ona jest i jak jest postrzegana.

To właśnie strategia powoduje, że Wasza firma odnosi sukces.

KREACJA

Wskazanym jest opracowanie spójnego modelu działań budujących i utrwalających markę,
tak aby klient poruszając się wśród innych oferentów przywoływał skojarzenia z Naszą firmą, jako pozytywny wzorzec.

Należy kreować swoją markę poprzez szereg narzędzi jak:

- slogan i komunikaty umieszczone w wielu płaszczyznach związanych z działalnością
- identyfikację wizualną, jak: logo, kolorystyka, barwy i układy graficzne, design użytkowy
- marketing i relacje społeczne, PR

Należy reklamować się bezpośrednio w otaczającej rzeczywistości, oraz pośrednio i wirtualnie, choćby przez social media.

Niezaprzeczalną wartość stanowi uczestnictwo w eventach i wydarzeniach społecznych.

Na koniec nie zapominajmy o tzw. reklamie szeptanej, ze szczególnym uwzględnieniem niewymuszonych opinii.


Warto skorzystać z pomocy specjalistów, przy tworzeniu marki, lub przy jej doskonaleniu.

Jest tak dużo aspektów do analizy, że spojrzenie z dystansu, oraz wykorzystanie funkcjonujących rozwiązań na pewno ułatwi drogę do osiągnięcia Sukcesu.

Nasza firma reklamowa działa już 30 lat, dzięki czemu zdobyła dużą wiedzę i doświadczenie.

Mamy nadzieję, że upoważnia to nas do zaoferowania swoich usług.

Dziękujemy i zapraszamy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz