czwartek, 16 sierpnia 2018

Potrzeba reklamy

Potrzeba reklamy

Potrzeba reklamy spowodowana jest olbrzymią konkurencją, ale też zapotrzebowaniem na informację.
Czy reklama w internecie pomaga każdemu?

title=
Zbyt bogata oferta może być kłopotliwa 
Vnuda on  Pixabay

Potrzeba reklamy!


Potrzeba reklamy leży zarówno po stronie tworzącej własną ofertę, jak i poszukującej ciekawej oferty.
Reklama w internecie na pewno jest niezbędna.
Reklama w internecie rozwija się coraz bardziej wbrew niechęci, jaką jest często darzona.
Logicznym uzasadnieniem powinien być fakt, że reklama jest po prostu przydatna.
Niechęć do reklamy powstaje tylko wybiórczo, gdy subiektywnie oceniana jest jako zbędna.
Dlatego też reklama jest dobra, jeśli jest precyzyjna, we właściwym miejscu i czasie.

Reklama w sieci oparta jest na zasobach internetu i komunikacji cyfrowej.

Bez wątpienia sieć internetowa daje największą możliwość szerokiego i precyzyjnego komunikowania się w przestrzeni publicznej.
Internet okazał się narzędziem, z którego społeczeństwo bardzo chętnie korzysta.
Świat jest „w zasięgu ręki” dzięki komputerom osobistym- stacjonarnym i mobilnym, programom i aplikacjom sieciowym, a także serwisom internetowym różnego typu.
Wielką wygodą i oszczędnością czasu jest załatwianie wielu spraw dzięki sieci internetowej.
Dzięki temu można lepiej wykorzystać pozostały czas na pracę i wypoczynek.
Truizmem jest stwierdzenie, że każdy woli omijać problemy i żyje dla przyjemności swojej lub bliskich.
Społeczeństwo systematycznie doskonali sposoby zaspokojenia własnych potrzeb.
Przykładem na funkcjonowanie nowoczesnych mechanizmów służących zaspokojeniu konsumpcji może być turystyka.
Podejmowanie decyzji o rodzaju wypoczynku oraz atrakcyjnych miejscach do spędzenia czasu, dokonywane jest w głównej mierze za pomocą zasobów internetowych.
Całkiem niedawno funkcjonowały zupełnie inne mechanizmy.
Ludzie czytali gazety, książki, oglądali prospekty oraz filmy w telewizji.

title=
Wyspa Rhodos, Grecja. 

Funkcjonalność sieci internetowej


Te możliwości poszerzyły się dzięki cyfryzacji, która zmieniła sposób percepcji i ułatwiła możliwość korzystania z różnorodnych ofert.
Teraźniejsza rzeczywistość cyfrowa zapewnia możliwość wygodnego dotarcia do wielu funkcji poznawczych i operacyjnych, a ułatwia organizację.
To właśnie dzięki zasobom internetu można błyskawicznie dokonać preselekcji interesującego celu.
Komunikacja zorganizowana dzięki włączeniu do struktury internetu umożliwia sprawne dokonywanie wielu operacji niezbędnych podczas realizacji zamiaru.

Mówiąc obrazowo, dzięki funkcjonalności internetu można wybrać interesującą okolicę, rezerwować przelot i hotel, a także dokonać płatności elektronicznej.
Można sprawdzić pogodę, odbyć wstępną wirtualną wycieczkę lub podejrzeć widok z kamery on-line.
Wszystko to, co zostało umieszczone w internecie pomaga funkcjonować wszystkim, gdyż przydatne informacje są „w zasięgu ręki”.
Informacje przybierają często formę reklamy, lecz taka reklama we właściwym miejscu jest pożądana.
Potrzeba reklamy rodzi się tylko wówczas gdy podczas działania daje się zauważyć konieczność użycia środków masowej komunikacji.

Czy reklama w internecie zawsze pomaga?


Reklama umieszczona w internecie jest zwięzłą i zachęcającą formą informacji.
Jej promocyjny charakter pozwala przypuszczać, że szczególnie wyeksponowane są tylko najlepsze cechy, a mniej atrakcyjne szczegóły są pominięte.
Taka jest jej rola. Trudno bowiem oczekiwać, aby zainteresowanie mogły wzbudzić nudne szczegóły.
Reklama w internecie pomaga głównie w preselekcji interesującego celu.
To właśnie potrzeba reklamy oferenta, która przyjęła taką formę, pomaga szybciej i lepiej ocenić wartość
Umiejętnie prowadzona kampania promocyjna lub po prostu reklama marki, produktu, usługi — nie powinna być uboga w treści.
Rodzaj informacji zawartych w reklamie powinien być adekwatny do sytuacji oraz umiejętnie dozowany.
Odpowiednie umieszczenie i dozowanie informacji powinno ułatwić odbiorcy możliwość jej oceny, a przy tym nie zniechęcić.

title=
Spam reklamowy na ulicach Tokyo
StockSnap on Pixabay

Nie wszystko naraz!


Daje się zauważyć powszechna niechęć do różnych reklam w otaczającej przestrzeni, jak również do przejawów reklamy w mediach.
Często słychać opinie, że reklamy jest za dużo, jest nachalna i ciągle się powtarza.
Rzeczywiście to jest faktem trudnym do podważenia.
Sytuacja taka nie powstała jednak samoistnie.
Można zakładać, że osiągnęła taki pułap dzięki określonemu zapotrzebowaniu zarówno twórców jak odbiorców.
Silna potrzeba reklamy leży po obydwu stronach.
Główną winą niezbyt komfortowej dla wielu sytuacji można obarczyć system funkcjonowania.
Motorem ogólnie pojętego systemu promocji jest popyt i podaż oraz mechanizmy kontrolne.
Najczęściej właśnie mechanizmy kontrolne powodują sztuczną ingerencję w naturalnie funkcjonujący rynek oparty na popycie i podaży.
Tworzone są przepisy odgórnie regulujące żywiołowo funkcjonujące formy działania.
Z zasady, przepisy nie mogą być absolutnie obiektywne, więc zawsze tworzą obszary źle zagospodarowane.

Akcja wzbudza reakcję!


Konsensus można osiągnąć dzięki zastosowaniu właściwych przepisów regulujących rynek konsumpcyjny, a więc również sferę reklamy.
Konsensus społeczny, który uruchamia mechanizmy nakazowe, bywa zazwyczaj krótkotrwały, gdyż nie likwiduje problemów, tylko je odsuwa.
Każda akcja nieumiejętnie ingerująca w zastany stan rzeczy wzbudza kolejno szereg niekontrolowanych reakcji.
Ten sposób analizy prowadzi do wniosku, że im więcej dokonanych regulacji, tym więcej tworzy się innych problemów do uregulowania.
System kontroli rynku konsumpcji i promocji, przez wprowadzanie zbytnich ograniczeń sam jest przyczyną powstawania negatywnych zjawisk.
Prawidłowy rozwój społeczny oparty jest w głównej mierze na edukacji, a nie kontroli i nacisku.
Można postawić tezę, że słuszna akcja wzbudza oczekiwaną reakcję.
Z autopsji każdy wie, że to najczęściej akcje społeczne uważane są za słuszne.
Wobec tego najlepszym włodarzem na rynku konsumpcji i reklamy jest społeczeństwo.

Reklama pomaga każdego dnia!


Społeczeństwo samo wytworzyło rynek konsumpcji i wspomagający ją rynek promocji.
Także społeczeństwo decyduje o stopniu zaspokajania potrzeb, a więc również o popularności dostępnych dóbr.
Podział dóbr jest możliwy dzięki uregulowanym strumieniom informacji, czyli wzajemnemu komunikowaniu.
Różnego typu reklamy, akcje informacyjne i promocyjne są jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania społeczeństwa.
Każdego dnia reklama pomaga w dokonywaniu wyborów dnia.
Skutki różnorodnych komunikatów mają wpływ na komfort bytu bez względu na to, czy reklama jest widoczna.
Oferty niematerialne i dobra konsumpcyjne potrzebują nośników informacji, a reklama pomaga w dotarciu do adresata.

title=
Profesjonalizm i precyzja

3dman_eu on Pixabay

Precyzyjna reklama jest najlepsza!


Oferta może dotrzeć do adresata szybko i bez wzbudzania niechęci tylko wtedy gdy będzie precyzyjna.
Najlepsza jest przyjazna reklama.
Ideałem byłaby taka reklama, która nie powoduje nieoczekiwanych efektów, nie absorbuje czasu i pieniędzy.
Naprawdę dobra reklama nie powinna być natarczywa, a ideałem byłoby, gdyby była niewidoczna dla niezainteresowanych.
Treść reklamy powinna być sformułowana na tyle precyzyjnie, aby wyczerpywała główny temat, lecz także wskazywała możliwość poszerzenia wiedzy.
Reklama powinna być lekka i atrakcyjna.
Z samego założenia bowiem nie jest ona „instrukcją obsługi”, a tylko „opakowaniem”.
Stosunkowo rzadko zdarza się, że reklamy wykonywane są samodzielnie przez oferenta.
Najczęściej odpowiednią wiedzę i narzędzia posiadają specjaliści od reklamy.
Nikt nie jest zainteresowany, by choćby najlepszą reklamą wzbudzać niechęć, ponieważ powoduje to trudne do odrobienia straty wizerunkowe.

title=
Marketing szeptany wspomaga każdy rodzaj promocji 

Free-Photos on Pixabay

Potrzeba reklamy i możliwości internetu


Potrzeby wynikające z konieczności reklamowania oferty realizowane są w wielu płaszczyznach.
W dalszym ciągu promocja oferty dokonywana jest dzięki wizualnej reklamie zewnętrznej.
Nadal w cenie jest branża eventowa, marketing bezpośredni, upominki i gadżety.
Istotną rolę odgrywa kreacja przestrzeni zarówno tej realnej, jak i interpersonalnej.
Nie można zapominać o prasie, radio i telewizji.
Jednak to możliwości internetu sprawiły, że wszelkie przejawy działalności ludzkiej znajdują w nim odzwierciedlenie.
Zatem sieć internetowa przenika i łączy wszystkie wymienione sfery.
Cyfryzacja i ogólna dostępność internetu spowodowały, że stał się on gigantyczną bazą danych i nośnikiem reklamy.
Z możliwości internetu można korzystać dzięki rozwojowi telekomunikacji.
Telekomunikacja uzupełnia również internet o komunikatory i pocztę elektroniczną.
Przestrzeń internetu jest dobrem wspólnym, jednak każdą przestrzeń potrzeba jakoś zagospodarować, aby przedstawiała wartość użytkową.
Przestrzeń internetu umożliwia połączenie różnych podmiotów za pomocą urządzeń technicznych.
W coraz bardziej zatłoczonej sieci internetowej również powstała potrzeba reklamy, a została spowodowana konkurencją.
Reklama w internecie ma własne prawa, ale są one analogiczne do mechanizmów funkcjonujących w realnej rzeczywistości.

Logika reklamy w internecie


Reklamy umieszczane w internecie mają wiele form.
Najprostszą formą jest zwykłe ogłoszenie umieszczone jednorazowo na dowolnej witrynie internetowej (De facto, w pamięci komputera przyłączonego do światowej sieci internetowej).
Nie można jednak mieć nadziei na korzyść z niej, jeśli jest umieszczona wśród miliarda z miliardów istniejących już podobnych drobnych informacji.
Dopiero jakiś logiczny system magazynowania i przetwarzania danych może spowodować, że będzie ona przydatna.
Właśnie dlatego reklamy przybierają różne formy, często bardzo rozbudowane i na swój sposób dynamiczne.
Rzesze specjalistów wymyślają i doskonalą sposoby dla sprawnej i skutecznej realizacji oczekiwań społeczeństwa.
Naukowcy, technicy, informatycy i przedstawiciele wielu innych profesji np. socjolodzy codziennie tworzą nowe rozwiązania, bazując na logice systemu.
Dzięki temu każdy ma możliwość dużego wyboru, a wyrażone oczekiwania są spełniane coraz bardziej skutecznie.
Logika reklamy w internecie polega na personalizacji.
Tylko dzięki określeniu odpowiedniego środowiska, jego właściwości i oczekiwań można sporządzić rozsądny model działania.
Logika reklamy w internecie polega też na właściwym doborze środków, spośród wszystkich oferowanych w sieci.

title=
Personalizacja
  JESHOOTScom on Pixabay

Gdzie najlepiej umieścić reklamę internetową?

Który dostawca usług zapewni najlepsze warunki dla reklamy?


W globalnym środowisku internetowym można wyróżnić liderów świadczących usługi masowe na rzecz użytkowników poszukujących możliwości własnego reklamowania.
Powierzchowna analiza wskazuje na to, że najpoważniejszymi dostawcami usług służących promocji są:
Wikipedia — jako źródło wiedzy gromadzonej niezależnie i przedstawianej w sposób niekomercyjny
Facebook — jako największe medium społecznościowe umożliwiające interakcje w wielu płaszczyznach
Google — jako potentat w zakresie przetwarzania danych i budowy odpowiedniej infrastruktury.
Aktualny ranking popularności serwisów internetowych można obejrzeć na wyspecjalizowanej stronie Alexa.

Google i Facebook


Google jest bardzo wszechstronną firmą.
Poza tym, że działa w wielu płaszczyznach to tworzy sieć reklamową i czerpie zyski z obsługi światowej sieci reklamowej.
Ocenia się, że Google przyciągnął ok. 20% ogólnych budżetów reklamowych on-line na świecie.
Facebook w tym porównaniu wypada dwukrotnie gorzej.
Serwisy te oferują wysokiej jakości narzędzia do promocji różnorodnych treści.

Własna strona internetowa ⇢ ⇢


W obecnej rzeczywistości, każdy przejaw działalności na forum publicznym nie może obyć się bez treści rozpowszechnianych w sieci internetowej.
Wręcz niezbędne staje się posiadanie własnej domeny i strony internetowej, którą daje się modyfikować w zależności od potrzeby.
Własna strona internetowa różni się od strony internetowej na Facebooku, czy wizytówki w Google.
Własna strona internetowa nie powinna być umieszczona na sub domenie, czyli opublikowana na specjalistycznej stronie katalogowej.
To właśnie Facebook, Google i inne serwisy oferują często darmowe usługi, dzięki czemu zyskują na budowie własnych serwisów i kontrolują najemcę.
Pełną niezależność wyboru i działania można osiągnąć tylko dzięki własnej stronie internetowej.
Natomiast na wspomnianych wyżej serwisach należy promować własną markę czy ofertę, za pomocą wskazywania adresu autorskiego (linkowanie do strony).
Do promowania oferty na dużą, krajową lub globalną skalę należy zatrudnić profesjonalną agencję marketingową.
Najczęściej jednak poszukiwane są usługi podstawowe, które mają służyć wypromowaniu oferty (strony www) na rynku lokalnym.
Do tego zadania w zupełności wystarczy agencja reklamowa z doświadczeniem.

Jeśli nie całkowicie rozumiesz mechanizmy reklamy w realu lub necie, a masz pytania — to po prostu napisz!
Potrzebujesz dobrej reklamy? Napisz!