piątek, 13 lipca 2018

Nokaut w reklamie

Nokaut w reklamie

W reklamie tak jak w życiu zdarzają się gwałtowne zwroty akcji.

Nokaut w języku potocznym może określać coś nadzwyczajnego, fantastycznego.

Termin ten najczęściej stosowany jest w boksie i oznacza rzucenie zawodnika na kolana, a praktycznie: gwałtowne zakończenie widowiska.

Rafał Jackiewicz jest osobą publiczną, polskim bokserem > więcej na łamach Wikipedii >


W reklamie i wielu podobnych dziedzinach inddywidualnie projektowanej sztuki użytkowej zachodzą skomplikowane procesy, które potem można opisać.

Procesy te można nazywać wprost, lub dla łatwiejszego zrozumienia - porównywać je używając eufemizmów.

Tytuł artykułu: Nokaut w Reklamie ( Knockout ) odnosi się właśnie do barwnego zobrazowania niespodziewanych skutków, których uczestnicy nie przewidzieli.

Można czuć się oszołomionym ( znokautowanym ) gdy ktoś całkowicie bezinteresownie, publicznie komplementuje efekt spotkania.

Można także nokautować, lub być znokautowanym w pejoratywnym tego słowa znaczeniu.

Pierwszy rodzaj nokautu za pomocą pozytywnej relacji nie wymaga specjalnego przygotowania i nie jest obarczony stresem, tak drugi jest zgoła odmienny.

Spotkanie mające na celu stworzenie określonej z góry wartości powinno opierać się na planowaniu, przygotowaniu i rzetelnej realizacji.

Bardzo istotna jest też konsekwencja z pewną dozą elastyczności.

Wartościowe spotkanie towarzyskie, projektowanie reklamy, dekoracji i wiele innych można obrazować mechanizmami występującymi podczas realizacji sparringu bokserskiego.

Wiele elementów jak: analiza, przygotowanie, audytorium, oraz samo spotkanie - jest wspólnych.

Najważniejszy jest jednak efekt, bo to właśnie on jest kluczem do oceny całego procesu.

To nie zamiar, lecz EFEKT zapada w pamięci i o to nim się mówi.

Większość dąży do tego aby korzystać z dobrodziejstwa uznanych efektów działania, jednocześnie izolując się od utraconych szans i niepowodzeń.

Niestety porażka, upokarzający nokaut potrafią utkwić w pamięci tak długo, że potrzeba wiele pracy aby zatrzeć nieprzyjemne wrażenie.

Zapewne jest to zwyły mechanizm autoobronny.


Sukces w reklamie, powodzenie projektu graficznego i udana realizacja cieszą inwestora, wykonawcę, oraz audytorium w przestrzeni publicznej.

Zdecydowanie nieprzyjemny jest nokaut w trakcie realizacji projektu, w który został włożony wysiłek niewspółmierny do efektu.

Każdy projekt ewoluuje. Zarówno sponsor, jak wykonawca muszą dostosowywać się na bieżąco do powstających przesłanek.

Dzięki kompromisom i zaangażowaniu zawsze powstaje efekt, który można określić wartością - sukcesem.


Dokładne zapoznanie z opiniami o kontrahencie pozwala uniknąć nieporozumień > Z.M. Chobot


Czasem jednak zdarzają się sytuacje wyjątkowe.

Bywa, że spotkanie nie powinno mieć miejsca. Zamiar nie powinien być wogóle planowany, gdyż był oparty na fałszywych przesłankach.

Życie brutalnie weryfikuje fałsz zawarty w działaniu.

Weryfikacją jest nokaut - całkowite wyeliminowanie szansy na tak długo oczekiwany efekt.

Jedyną korzyścią wynikającą z takiego finału jest nauczka, która zawsze będzie przydatna w przyszłości.


Ilustracją do artykułu są zdjęcia nie ukończonych projektów, które miały być zrealizowane przez naszą agencję reklamową sprawdź > oklejanie samochodów.