niedziela, 3 stycznia 2016

Twoje reklamy w internecie - Mailing

Twoje reklamy w internecie to także mailing.

Bezpośrednie przesłanie oferty z informacją, do wybranej grupy odbiorców,
jest jedną z najbardziej skutecznych form reklamy firmy.

Dobrze zatytułowany e-mail z prawidłową zawartością nigdy nie będzie
denerwował odbiorcy, a Was nie spotkają nieprzyjemności.

( Fotografia: Public Domain )

Zanim uzasadnimy korzyści, konieczne jest przypomnienie: "uważaj co i komu wysyłasz mailem".

Z dniem 24 grudnia 2014 r. weszły w życie zmiany w ustawie o prawie telekomunikacyjnym.
Nowa ustawa o prawach konsumenta, poza zmianami dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej wprowadziła również zmianę w art. 172 §1 ustawy prawo telekomunikacyjne, który brzmi tak:

„Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent
lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”

Zmiany te wpływają na dotychczasowe zasady wysyłania informacji handlowych drogą e-mailową.

Dotyczą one również relacji firma-dla-firmy czyli B2B.

Zakazuje używania m.in. poczty elektronicznej, lub telefonicznej dla celów marketingu bezpośredniego, co jest terminem znacznie szerszym od terminu „informacja handlowa”.

Oznacza to, iż od dnia 25 grudnia 2014 r. niedopuszczalne jest wysyłanie
przez przedsiębiorcę do innego przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej,
w której działa każdy z nich jakiejkolwiek informacji mającej charakter działania marketingowego, w tym informacji handlowych.

Nie jest już możliwe powoływanie się, jako podstawa uzasadniająca wysłanie
informacji handlowej, iż dane adresowe zostały uzyskane z ogólnodostępnych źródeł,
np. ze strony internetowej adresata e-mailowej korespondencji.

Konsekwencje naruszenia w/wym. zasad:

Ustawa prawo telekomunikacyjne ustanawia dla podmiotu,
który nie wypełnia w/w obowiązków dotyczących zgody, karę pieniężną nakładaną
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w wysokości do 3% przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Kara pieniężna może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę,
jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia.

Karze pieniężnej oraz odpowiedzialności za wykroczenie podlega podmiot,
który wysyła korespondencję mailową o charakterze marketingowym bez wymaganej zgody,
niezależnie od tego, czy działa w imieniu własnym, czy też na zlecenie podmiotu trzeciego.

Dla osób prywatnych konsekwencje mogą być również dotkliwe.

Rozsyłanie spamu jest wg prawa wykroczeniem ściganym na wniosek pokrzywdzonego
– podlega karze grzywny w wysokości do 5000 zł
i może wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do
nieznanych sobie osób.

Nie ma znaczenia, jaka jest treść tych wiadomości.

Aby określić wiadomość mianem spamu, musi ona spełnić trzy następujące warunki jednocześnie:

• Treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy.

• Odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości.

• Treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń,
iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.

( Fotografia: Public Domain )

Uwaga: mailing to nie spam, musi jednak spełniać podstawowe warunki.

Skrzynki pocztowe klientów mogą być zapełniane reklamami Waszych nowych produktów
całkowicie legalnie – jeśli odbiorcy się na to zgodzili.

Najskuteczniejszą metodą zebrania bazy mailingowej jest swykonanie prostego
"landing page", na którym zaoferujecie klientowi korzyści z podania Wam
jego adresu email i wyrażenia zgody na wysyłkę.
Dzięki temu w transparentny sposób klient uzyska to, co chciał,
a Wy osiągniecie swój cel i sprzedacie więcej, niż tradycyjnymi metodami.

Sprawdźcie stopki listów z ofertami handlowymi, które sami dostajecie na email.

To właśnie mailing wysłany przez portal, w którym macie założone darmowe konto pocztowe –
na ich otrzymywanie wyraziliście zgodę akceptując regulamin portalu.

Landing page (albo squeeze page) to specjalna strona,
która ma tylko jedno zadanie – wyciągnąć od użytkownika jego adres email,
oraz zgodę na wysyłanie mu wiadomości z ofertą handlową.

Trzeba zwięźle i dobitnie udowodnić klientowi, że sam chce otrzymywać od nas emaile oraz skłonić go do wypełnienia formularza.

Dzięki sprawdzonym technikom rozmieszczania elementów na landing page,
skuteczność takiej strony jest naprawdę wysoka.

Wystarczy skierować na nią odpowiednie źródło ruchu
( jak np. link ze strony firmowej, link ze sklepu internetowego, reklama AdWords),
a baza mailingowa klientów rzeczywiście zainteresowanych Waszymi produktami będzie systematycznie rosła.

Na zakończenie uwaga - jeśli już zdobyliśmy cenne kontakty musimy zadbać o umiar i właściwą jakość naszej korespondencji.

Pamiętajcie, że każdą zgodę można wycofać, a odzyskanie zaufania klienta jest praktycznie niemożliwe.

Zapraszamy na naszą stronę reklamy w internecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz